PMG Holzhandels GmbH
A-9500 Villach | Ossiacher Zeile 10

Tel: +43 4242 31426
Fax: +43 4242 31428
E-Mail: office@pmg-holz.at

www.pmg-holz.at

Jednatel: Peter Naverschnig

Číslo daně z obratu Rakousko: ATU61468977
Číslo zápisu v seznamu firem: Fn259723x
Číslo daně z obratu Německo: DE256228888
Daňové číslo Německo: 147/277/41829
EORI číslo: ATEOS1000007893

Příslušnost ke komoře: Hospodářská komora Korutany
Odborná skupina:
Všeobecná obchodní živnost
Soudní příslušnost:
Zemský soud Klagenfurt

Za obsah této webové stránky je odpovědný: Peter Naverschnig (jednatel)
ECG (Informace podle §5 odst. 1 Zákon E-Commerce) Fotografie: © P. Naverschnig
Všechny obsahy této webové stránky s výhradou změn a chybných údajů!
Vyloučení záruky: (pouze v němčině – bez překladu)

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ