Máme k dispozici vynikající mezinárodní partnery a mnohokrát osvědčený, vnitropodnikový systém logistiky.
Je zcela jedno, JAKOU CESTOU SE VAŠE DŘEVO VYDÁŽELEZNICÍ (jednotlivý vagon, vozové skupiny, ucelené vlaky), po silnici KAMIONEM nebo po vodě na LODI – logistická realizace patří k našim denním úkolům.