V TERMÍNU
KONTINUÁLNĚ
PO CELÉ EVROPĚ

Mnoho mezinárodních podniků ze dřevozpracujícího průmyslu patří již léta k našim váženým zákazníkům. Na základě naší neustále rostoucí sítě dodavatelů a majitelů lesů jsme kdykoliv schopni zajistit kontinuální a termínově včasné zásobování žádaným sortimentem. Při zachování kvality.