Profesionalita

PMG-HOLZ ručí za vysoce profesionální realizaci všech obchodních procesů, jakož i dodržování učiněných dohod.

Flexibilita

Od lesního hospodářství můžeme odebrat téměř všechny vyskytující se sortimenty a zároveň cíleně a kontinuálně zásobovat dřevozpracující průmysl. Po celé Evropě.

Hodnoty

Plodné a dlouhodobé obchodní vztahy jsou základem našeho úspěchu. Na tom nám velmi záleží.